Ce se întâmplă cu palatele și cluburile copiilor. Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu: ”Descentralizare nu e desființare”

Într-un comunicat emis luni, 18 iulie, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat ce se va întâmpla cu palatele copiilor și cluburile sportive școlare din țară.

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat ce măsuri au luat autoritățile în legătură cu palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare din țară.

Ministrul Sorin Cîmpeanu anunță că palatele și cluburile copiilor nu se desființează. Cum vor funcționa aceste unități

În ultimele zile, profesorii de la palatele si cluburile copiilor și-au exprimat îngrijorările cu privire la o posibilă desființare a acestor unități.

Luni după-amiază, într-un amplu mesaj postat pe Facebook, ministrul educației a reacționat față de temerile profesorilor din cluburile și palatele copiilor.

Sorin Cîmpeanu precizează că ”palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare nu se desființează”. El adaugă faptul că trecerea în subordinea primăriilor și consiliilor locale face parte din etapa de descentralizare.

”Proiectul Legii învăţământului preuniversitar trebuie să pună în aplicare politicile naţionale privind descentralizarea, potrivit Strategiei generale de descentralizare – adoptată în anul 2017. Începând cu anul 2025, Ministerul Educaţiei va putea, prin consultare publică, să iniţieze legislaţia specifică, astfel încât Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive să se organizeze şi să funcţioneze ca instituţii publice în subordinea Consiliului General al municipiului Bucureşti / consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare / cu program sportiv suplimentar”, spune ministrul.

Potrivit acestuia, ”personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive şcolare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Naţional al Copiilor şi care se transferă în instituţiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activităţi extraşcolare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei”.

”Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiţia păstrării destinaţiei iniţiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului şi a schimbării regimului juridic al domeniului public”, mai afirmă Sorin Cîmpeanu.   

El precizează că, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educaţiei va iniţia actele normative pentru reglementarea transferului de competenţe şi de patrimoniu.   Ministrul Educaţiei ţine să menţioneze că în prezent şi până la elaborarea legislaţiei de reglementare a transferului de competenţe:  

1. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti funcţionează ca unitate conexă, în subordinea Ministerului Educaţiei.

2. Palatele şi cluburile copiilor funcţionează ca unităţi conexe pentru activităţi extraşcolare în subordinea DJIP.

3. Palatele şi cluburile copiilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Finanţarea cheltuielilor privind palatele şi cluburile copiilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

5. Palatele şi cluburile copiilor pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.

6. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale rămân de drept în proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora.

7. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei.

8. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei, prin DJIP şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi.

9. Profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori în cluburile sportive şcolare şi antrenorii din cluburile sportive şcolare, din palatele şi din cluburile copiilor îşi păstrează funcţiile de cadre didactice de predare.

10. Pentru profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori şi antrenorii în cluburile sportive şcolare se aplică prevederile incidente celorlalte categorii de cadre didactice cu privire la constituirea normei didactice. Proiectul legii precizează în mod clar aspectele de mai sus la articolele 213-216.

Foto: Google Maps

Acest articol a fost publicat de: